12 VAG NYSA 8-10 CZERWCA 2018

Zloty, spoty, spotkania, imprezy... i wszystko co z nimi związane.

Moderatorzy: a-nitka, Meegi

Awatar użytkownika
szawełło
Forum Master
Forum Master
Posty: 1086
Rejestracja: pn sie 17, 2009 19:48
Lokalizacja: Prudnik-opolskie

Re: 12 VAG NYSA 8-10 CZERWCA 2018

Post autor: szawełło » ndz kwie 15, 2018 08:18

12 VAG Nysa 2018
Spotkanie Miłośników Aut z Grupy VAG na terenie Nyskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji położonym nad jeziorem nyskim (woj. opolskie)
- Camping na którym odbędzie się impreza http://nor.nysa.pl/?id=p0605&p=pano3" onclick="window.open(this.href);return false;

W związku z ograniczoną ilością miejsc parkingowych na terenie ośrodka jest limit pojazdów jaki może uczestniczyć w Spotkaniu VAG Nysa .

Wjazd na spotkanie od 08.06.2018(piątek) od godziny 9.00 koniec imprezy 10.06.2018 ( niedziela).
Koszt auta + kierowca 90 zł , dodatkowy pasażer 20 zł .

Uwaga !
W tym roku 7 czerwca 2018 (czwartek) ośrodek będzie zamknięty !

W trakcie trwania spotkania będzie można skorzystać z punktów gastronomicznych i handlowych , zadaszonego grilla , toalet , dostępu do wody oraz z hamowni najazdowej .

Program 12 edycji Spotkania Miłośników aut z grupy VAG Nysa 2016 ( sobota )

11 VAG Nysa 2017

12.30 - Air Ride Battle
13.30 - Latająca Nakrętka
14.30 - Wymiana koła na czas
16.00 - Pokaz ratownictwa medycznego
17.00 - Przeciąganie Wozu Bojowego Straży Pożarnej
18.00 - Rzut oponą
19.00 - Najładniejsze Auto Spotkania – rozstrzygnięcie

Car Audio - Najgłośniejsze Auto Spotkania – konkurs w trakcie imprezy na stanowisku DB Drag Bożków
DJ zagra od godz. 20.00 w sobotę .
Występ Zespołu ROMPEY ok 22.00 :)

Sponsorzy i Partnerzy 12 VAG Nysa

1. AUTOFAB ---- https://autofab.pl/ --- https://www.facebook.com/Autofab-296463900562864/
2. OPONLINE - opony samochodowe ---- http://www.oponline.pl/ ---- https://www.facebook.com/oponlinepl/?fref=ts
3. AUTO-NAJEM Wypożyczalnia Samochodów ---- http://auto-najem.eu/---- https://www.facebook.com/autonajem/?fref=ts
4. PROFI-TURBO Wrocław ---- http://www.profiturbo.com.pl/ ---- https://www.facebook.com/ProfiTurboWroclaw/
5. VWGOLF.PL ---- http://forum.vwgolf.pl/
6. ZIELU AUTOMOTIVE ---- https://www.facebook.com/zielu.automotive/?fref=ts
7. ODJAZDOWE NAKLEJKI---- http://odjazdowenaklejki.pl/---- https://www.facebook.com/odjazdowenaklejki/
8. DB DRAG BOŻKÓW - Car Audio --- http://dbdragbozkow.pl/ --- https://www.facebook.com/DbDragBozkow?fref=ts
9. PROCARS SILESIA TEAM ----- https://www.facebook.com/SilesiaTeamGarage/
10. MONSTER SERWIS - serwis samochodowy ---- https://www.facebook.com/monsterserwis/ ---- http://www.monsterserwis.pl/
11. ANTYNAGAR ---- http://www.antynagar.pl/ ---- https://www.facebook.com/antynagar/
12. FM - Micha Się Cieszy ---- https://www.facebook.com/michasiecieszy/

12 VAG Nysa 8-10 06. 2018 teaser :)
https://rau3000.wixsite.com/mjfilm


Regulamin Spotkania Miłośników
Aut z Grupy VAG
12 VAG Nysa 8-10 czerwca 2018
1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników Spotkania Miłośników Aut z Grupy VAG na terenie Nyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skorochowie w dniach 08.06.2018 od godziny 9.00 do 10.06.2018 do godziny 14.00. ( w ciągu dalszym dokumentu „Spotkanie Miłośników Aut z Grupy VAG”. będzie nazywane „imprezą”.)
2. Wjazd na teren spotkania odbywać się będzie w dniach 08-10.06.2018 w godzinach 9.00 do 22:00. Wjechać mogą tylko osoby z przyznanym numerem wjazdowym i dowodem wpłaty za udział w spotkaniu. Uczestnik który uiścił wpłatę za spotkanie a z przyczyn losowych nie weźmie w nim udziału nie otrzyma zwrotu wpłaty . Obowiązuje zakaz sprzedaży wjazdówek drugim osobom .
3.Wjechać na teren ośrodka i rozstawić namiot mogą tylko uczestnicy mający przyznany numer wjazdowy (jedno auto = jeden namiot odpowiednio dwu lub trzy osobowy ). Przyznany numer wjazdowy uczestnik spotkania ma obowiązek umieścić w widocznym miejscu pojazdu i pozostawić do końca spotkania ,naklejkę na namiot otrzymaną na bramie wjazdowej po wpisaniu swojego numeru uczestnika oraz numeru rejestracyjnego auta przykleić w widocznym miejscu przy wejściu do namiotu . Namioty bez naklejki będą usuwane z terenu imprezy.
4. W dniach imprezy na teren ośrodka obowiązuje zakaz wjazdu aut dostawczych , busów , autobusów, kamperów , przyczep kampingowych oraz przyczep samochodowych .
5. Bezpłatny wjazd na teren ośrodka w czasie trwania imprezy mają tylko pracownicy, sponsorzy, właściciele domków ( podnajmujący domki uiszczają opłatę jak każdy uczestnik imprezy ) oraz osoby wskazane przez Organizatora .
6. Wjazd na teren spotkania osoby niepełnoletniej jest możliwy tylko z pełnoletnim opiekunem, który bierze za nią pełną odpowiedzialność. będą usuwane z terenu imprezy.
7. Na bramie wjazdowej każdy z uczestników otrzyma opaskę identyfikacyjną na rękę, którą ma obowiązek nosić do końca spotkania. Osoby bez opasek identyfikacyjnych będą usuwane z terenu imprezy .
8. Uczestnicy którzy uiścili wszelkie opłaty związane z pobytem na terenie spotkania i mają przyznany numer wjazdowy , mają prawo do przebywania na jego terenie także po zapadnięciu zmroku oraz do korzystania z przewidzianych atrakcji.
9. Za akceptację regulaminu przez każdego z uczestników uważa się zaakceptowanie go w internetowym formularzu zgłoszeniowym i przyjęcie go w formie pisemnej na bramie wjazdowej. Kierowca pojazdu zobowiązany jest do zaznajomienia z regulaminem osób mu towarzyszących.
10. Niedostosowanie się do Regulaminu skutkować będzie upomnieniem a w przypadku powtórzenia się sytuacji łamania regulaminu, wydaleniem z terenu spotkania bez prawa zwrotu poniesionych kosztów.
11. W przypadku zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu uczestników i osób postronnych , organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wezwania Policji lub innych służb porządkowych.
12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie urazy, których uczestnicy mogli doznać podczas trwania spotkania.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie oraz przebiegu spotkania bez podania przyczyny.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia. W tej sytuacji organizator nie będzie zobowiązany do odszkodowania lub rekompensaty wobec posiadacza biletu, poza zwrotem całości sumy, na jaką opiewał bilet na imprezę, która została odwołana.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłącznego reklamowania swoich sponsorów na terenie ośrodka w dniach imprezy , żadna firma ani osoba fizyczna nie może prowadzić w dniach imprezy akcji reklamowych w jakiejkolwiek formie bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora .
16. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie spotkania .
UWAGA: Na terenie spotkania i terenie przyległym obowiązują przepisy kodeksu ruchu drogowego.
17. Na terenie spotkania obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h.
Nakazuje się zachowanie szczególnej ostrożności oraz bezwzględny zakaz :
- jazdy samochodem po ośrodku po dotarciu do miejsca postoju
- niebezpiecznych manewrów samochodem
- “palenia gumy”
- „piłowania” silników do odcinki ,
- jazdy pod wpływem alkoholu,
- jazdy na dachu, masce, w bagażniku pojazdu,
- puszczania głośnej muzyki w godzinach nocnych.
Za nieprzestrzeganie regulaminu organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia kierowcy oraz pojazdu z terenu imprezy na koszt kierującego pojazdem.
- odholowanie pojazdu – 300zł,
- parking płatny – 150 zł/doba.
18. Jakakolwiek próba uruchomienia pojazdu mechanicznego przez osobę będącą pod wpływem alkoholu skutkować będzie natychmiastowym wezwaniem Policji . Dotyczy to sytuacji, kiedy osoba nietrzeźwa uruchamiając samochód spowodowałaby realne zagrożenie dla zdrowia i życia lub mienia pozostałych uczestników zlotu. W tym momencie za kryterium trzeźwości uznaje się wynik przenośnego komercyjnego i nie homologowanego testera trzeźwości powyżej 0,2 promila.
19. Zabrania się pod konsekwencjami zawartymi w pkt. 10 wnoszenia na teren spotkania narkotyków , dopalaczy i innych środków odurzających.
20. Uczestnicy winni zachować szczególną ostrożność w związku z obecnością na spotkaniu pojazdów mechanicznych. W miejscach wyznaczonych do prób sprawnościowych jest kategoryczny zakaz poruszania się osób nie biorących udziału w konkurencji.
21. W związku z klauzulą o „Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Komunikacyjnego”. Wyłączającą odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej oraz Auto Casco, za wszelkie szkody w mieniu wyrządzone przez pojazdy Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takiej sytuacji poszkodowany winien dochodzić swoich praw bezpośrednio u sprawcy szkody.
22. Uczestnicy mają prawo do wszelkiej pomocy ze strony Organizatorów związanej z formalnym pobytem na terenie spotkania .
23. Wszyscy uczestnicy spotkania zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń wydawanych przez Organizatorów spotkania lub Służby Porządkowe.
24. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania czystości w miejscu pobytu.
25. Uczestnicy przebywający na spotkaniu w towarzystwie zwierząt zobowiązani są do przestrzegania wszelkich wymaganych prawem środków bezpieczeństwa . Jednocześnie odpowiadają oni za wszelkie szkody wyrządzone przez podopiecznych.
26. Zabrania się pod konsekwencjami zawartymi w pkt 10 niniejszego Regulaminu naruszać nietykalność fizyczną innych uczestników spotkania jak i osób postronnych, a także dewastacji mienia ruchomego i nieruchomego, środowiska naturalnego w miejscu trwania spotkania. Za dewastację mienia sprawcy - wobec których istnieje uzasadnione podejrzenie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności przez Organizatora. Na partycypację w kosztach dewastacji uczestnik zgadza się dobrowolnie akceptując obowiązujący regulamin.
27. Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren spotkania jest równoznaczny z udzieleniem zgody Organizatorowi na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu osoby uczestnika w związku z imprezą . Uczestnik spotkania wyraża zgodę na nieodpłatne użycie jego wizerunku , głosu, wypowiedzi zarejestrowanych podczas nagrania imprezy w dowolnych formach tworzonych i emitowanych przez nadawców imprezy jak również w przygotowanych materiałach promocyjnych lub reklamowych.
Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas przebiegu imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego lub postępowania w sprawach o wykroczenia.
28.Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem pozostają w gestii interpretacji przez Organizatora spotkania.
29. Decyzja Organizatora jest decyzja ostateczną.
30. W przypadkach kwestii nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Szczególne postanowienia dotyczące konkurencji:
1. Każdy uczestnik prób sprawnościowych zobowiązany jest do bezwzględnego podporządkowania się osobom prowadzącym konkurencje pod rygorem pkt 10 niniejszego Regulaminu.
2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas konkurencji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z zawodów uczestnika , co do którego istnieje realne uzasadnienie że naruszył zasady niniejszego Regulaminu , a ustalenie ww. naruszenia nie jest możliwe w trybie natychmiastowym.
4. Uczestnictwo w zawodach jest dobrowolne i odbywa się na wyłączną odpowiedzialność uczestników.
5. W miejscu przeznaczonym do zawodów uczestników zawodów obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających pod rygorem wezwania Policji.
6. Uczestnicy konkurencji sprawnościowych nie mogą być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających pod rygorem pkt 10 niniejszego Regulaminu.
7. Wszelkie zażalenia dotyczące wyników prób sprawnościowych rozpatruje w trybie natychmiastowym trzyosobowa komisja i jej decyzje są ostateczne i nieodwołalne.


Ba.........................

;)

Awatar użytkownika
szawełło
Forum Master
Forum Master
Posty: 1086
Rejestracja: pn sie 17, 2009 19:48
Lokalizacja: Prudnik-opolskie

Re: 12 VAG NYSA 8-10 CZERWCA 2018

Post autor: szawełło » ndz kwie 15, 2018 21:00

Zapraszamy do rejestracji 17 kwietnia wtorek od godziny 20.00 :)

Film instruktażowy jest na fanpage VAG Nysa (filmy)Prosimy aktywować konto (wypełnić dane) do godziny 8.00 dnia następnego .

Wpłaty będą przyjmowane do 19 kwietnia 2018 (data wpływu na nasze konto)

90 zł - auto z kierowcą (prosimy nie wpłacać innej kwoty)
Za dodatkowe osoby w aucie płatne przy wjeździe na ośrodek - 20 zł .
Zwrotów wpłat nie będziemy robić (pkt.2 Regulaminu).

Zmianę auta czy numeru rejestracyjnego można dokonać do 25.05 logując się na swoje konto , zmiana danych osobowych jest niemożliwa .
W tytule przelewu prosimy podać dane :
Przykład:
Nr wjazdowy – A 9999
Nr rej. - ONY 2018
Auto - VW GOLF 9
Poczta - jankowal@onet.pl
Imię i nazwisko - Jan Kowal ( jeżeli wpłata będzie robiona z innego konta niż zarejestrowany uczestnik )

Prosimy o pobranie pdf z potwierdzeniem operacji – przelewu oraz wydrukowaniem i zatrzymaniem do wglądu na Bramie Wjazdowej 12 VAG Nysa 2018
Dane do przelewu:
Nazwa odbiorcy : VAG
Numer konta : 83 1020 3668 0000 5502 0484 1344
Adres: Wojska Polskiego 2/4
48-200 Prudnik


Ba.........................

;)

Awatar użytkownika
szawełło
Forum Master
Forum Master
Posty: 1086
Rejestracja: pn sie 17, 2009 19:48
Lokalizacja: Prudnik-opolskie

Re: 12 VAG NYSA 8-10 CZERWCA 2018

Post autor: szawełło » pt maja 04, 2018 10:53

12 VAG Nysa 2018

Zapraszamy do licytacji gadżetów pamiątkowych z 12 VAG Nysa 2018.

Całość z licytacji będzie przekazana dla Ratowników którzy dbają o nasze bezpieczeństwo podczas odpoczynku nad Jeziorem Nyskim.

Dla Grupy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Nysie .

WOPR Nysa !

Rozpoczynamy do licytacji !

LICYTACJA 1

Płyta ROMPEY z autografem i dedykacją na 12 VAG Nysa 2018

12 VAG Nysa 2018 - koszulka (rozmiar do uzgodnienia po zakończeniu licytacji )

12 VAG Nysa 2018 - kubek

VAG Nysa - brelok

12 VAG Nysa 2018 - wjazdówka .

http://allegro.pl/vag-nysa-koszulka-kub ... 24850.html

Obrazek

LICYTACJA 2

Płyta ROMPEY z autografem i dedykacją na 12 VAG Nysa 2018

12 VAG Nysa 2018 - kubek

VAG Nysa - brelok

Obrazek

http://allegro.pl/vag-nysa-kubek-plyta- ... 53180.htmlGrupa Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Nysie .

WOPR Nysa :)

https://www.facebook.com/pg/woprnysa/about/"

Osoba która wygra licytację odbierze swoje nagrody podczas imprezy , możliwa również wysyłka .


Ba.........................

;)

Awatar użytkownika
szawełło
Forum Master
Forum Master
Posty: 1086
Rejestracja: pn sie 17, 2009 19:48
Lokalizacja: Prudnik-opolskie

Re: 12 VAG NYSA 8-10 CZERWCA 2018

Post autor: szawełło » sob maja 05, 2018 15:30

Pamiątkowe statuetki dla zwycięzców konkursów na 12 VAG Nysa 2018 ufundowane przez firmę
Monster Serwis z Krakowa.
Monster Serwis jest już z Nami trzeci rok . Dziękujemy za zaufanie .

Firma Monster Serwis specjalizuje się w samochodach z grupy Audi i VW jednakże naprawiają każdy samochód.
Długoletnie doświadczenie pozwala im na traktowanie każdego Klienta indywidualnie.
Zapraszamy do odwiedzania Serwisu, oraz do korzystania z usług Monster Serwis.

MONSTER SERWIS - serwis samochodowy
https://www.facebook.com/monsterserwis/
http://www.monsterserwis.pl/

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek


Ba.........................

;)

Awatar użytkownika
szawełło
Forum Master
Forum Master
Posty: 1086
Rejestracja: pn sie 17, 2009 19:48
Lokalizacja: Prudnik-opolskie

Re: 12 VAG NYSA 8-10 CZERWCA 2018

Post autor: szawełło » ndz maja 13, 2018 17:40

UWAGA !
Wjazdówka VIP :)

Zapraszamy do licytacji :)

12 VAG Nysa 2018 - wjazdówka .

12 VAG Nysa 2018 - dwa noclegi w Hotelu w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem w czasie imprezy

12 VAG Nysa 2018 - smycze x 2

12 VAG Nysa 2018 - koszulka (rozmiar do uzgodnienia po zakończeniu licytacji)

12 VAG Nysa 2018 - kubek

12 VAG Nysa - brelok

Płyta ROMPEY z autografem i dedykacją na 12 VAG Nysa 2018

Całość z licytacji będzie przekazana dla Ratowników którzy dbają o nasze bezpieczeństwo podczas odpoczynku nad Jeziorem Nyskim.

Dla Grupy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Nysie .

WOPR Nysa !

Odbiór osobisty w czasie imprezy :)


http://allegro.pl/smycz-koszulka-nocleg ... 86903.htmlObrazek


Ba.........................

;)

Awatar użytkownika
majster heniek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Posty: 2005
Rejestracja: ndz kwie 09, 2006 11:04
Lokalizacja: Głuchołazy
Auto: Jest
Silnik: też

Re: 12 VAG NYSA 8-10 CZERWCA 2018

Post autor: majster heniek » ndz maja 13, 2018 20:40

12 VAG Nysa 2018 - smycze x 2 - :okej:
12 VAG Nysa 2018 - kubek - :chytry: daj x 2
12 VAG Nysa - brelok - :chytry: daj x 2
jak na VIP duet to by się tak zdało , o koszulce nie wspomnę :okej:


Obrazek

Awatar użytkownika
szawełło
Forum Master
Forum Master
Posty: 1086
Rejestracja: pn sie 17, 2009 19:48
Lokalizacja: Prudnik-opolskie

Re: 12 VAG NYSA 8-10 CZERWCA 2018

Post autor: szawełło » wt maja 15, 2018 14:38

Tylko czy warto ?
Jak ktoś podchodzi do tego jak do wiaderka w piaskownicy ;)

Uwaga a zarazem wielka prośba do Wszystkich biorących udział w licytacji na rzecz WOPR Nysa .

Proszę do tego podchodzić rozsądnie nie klikać po piwku , drinku w euforii itp.

Wczoraj aukcja została przebita z 960 zł na 1026 zł i dostajemy wiadomość że licytujący chce się wycofać :(

Pamiętajcie są to aukcje charytatywne , nie jest to sprzedaż jakiejś rzeczy którą jak się nie spodoba można zwrócić , cały dochód idzie na jakiś cel w tym roku na WOPR Nysa .

Prosimy o rozsądek w podejmowaniu decyzji , aukcję dzisiaj (jeżeli nikt nie przebije do godziny 18.00) wycofujemy i będzie rozpoczęta nowa .

Przypominamy że do 12 VAG Nysa pozostało 24 dni :)

W licytacji można zdobyć
Wjazdówkę VIP :)

12 VAG Nysa 2018 - wjazdówka .
12 VAG Nysa 2018 - dwa noclegi w Hotelu w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem w czasie imprezy
12 VAG Nysa 2018 - smycze x 2
12 VAG Nysa 2018 - koszulka (rozmiar do uzgodnienia po zakończeniu licytacji)
12 VAG Nysa 2018 - kubek
12 VAG Nysa - brelok
Płyta ROMPEY z autografem i dedykacją na 12 VAG Nysa 2018

Całość z licytacji będzie przekazana dla Ratowników WOPR którzy dbają o nasze bezpieczeństwo podczas odpoczynku nad Jeziorem Nyskim.
Dla Grupy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Nysie .
WOPR Nysa !

Odbiór osobisty w czasie imprezy :)

http://allegro.pl/smycz-koszulka-nocleg ... -i73452869


Ba.........................

;)

Awatar użytkownika
majster heniek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Posty: 2005
Rejestracja: ndz kwie 09, 2006 11:04
Lokalizacja: Głuchołazy
Auto: Jest
Silnik: też

Re: 12 VAG NYSA 8-10 CZERWCA 2018

Post autor: majster heniek » śr maja 16, 2018 17:19

Która licytacja jest aktualna ??????????
Ta ? http://allegro.pl/smycz-koszulka-nocleg ... 86903.html
Czy też ta http://allegro.pl/smycz-koszulka-nocleg ... 39539.html

Na tej wywala mi błąd
http://allegro.pl/smycz-koszulka-nocleg ... -i73452869…


Obrazek

Awatar użytkownika
szawełło
Forum Master
Forum Master
Posty: 1086
Rejestracja: pn sie 17, 2009 19:48
Lokalizacja: Prudnik-opolskie

Re: 12 VAG NYSA 8-10 CZERWCA 2018

Post autor: szawełło » czw maja 17, 2018 12:44

majster heniek pisze:
śr maja 16, 2018 17:19
Która licytacja jest aktualna ??????????
Ta ? http://allegro.pl/smycz-koszulka-nocleg ... 86903.html
Czy też ta http://allegro.pl/smycz-koszulka-nocleg ... 39539.html
Te dwie są aktualne :grin:


Ba.........................

;)

Awatar użytkownika
majster heniek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Posty: 2005
Rejestracja: ndz kwie 09, 2006 11:04
Lokalizacja: Głuchołazy
Auto: Jest
Silnik: też

Re: 12 VAG NYSA 8-10 CZERWCA 2018

Post autor: majster heniek » czw maja 17, 2018 14:57

szawełło pisze:
czw maja 17, 2018 12:44
majster heniek pisze:
śr maja 16, 2018 17:19
Która licytacja jest aktualna ??????????
Ta ? http://allegro.pl/smycz-koszulka-nocleg ... 86903.html
Czy też ta http://allegro.pl/smycz-koszulka-nocleg ... 39539.html
Te dwie są aktualne :grin:
:okej: Dzięki


Obrazek

Awatar użytkownika
szawełło
Forum Master
Forum Master
Posty: 1086
Rejestracja: pn sie 17, 2009 19:48
Lokalizacja: Prudnik-opolskie

Re: 12 VAG NYSA 8-10 CZERWCA 2018

Post autor: szawełło » pn maja 28, 2018 22:43

Obrazek


Ba.........................

;)

Awatar użytkownika
szawełło
Forum Master
Forum Master
Posty: 1086
Rejestracja: pn sie 17, 2009 19:48
Lokalizacja: Prudnik-opolskie

Re: 12 VAG NYSA 8-10 CZERWCA 2018

Post autor: szawełło » czw maja 31, 2018 19:10

8 dni do 12 VAG Nysa #vagnysa
😍🍺❤️🚗🔊🎤

Szykujcie formę i kondycję do konkursów :)

Dziękujemy Wszystkim Partnerom i Sponsorom tym co są z nami od kilku lat i tym którzy dołączyli w tym roku :)
Do zobaczenia :)

Najładniejsze Auto Spotkania
1. Pamiątkowa statuetka + 1000 zł voucher (opony , felgi)
2. Pamiątkowa statuetka + zestaw kosmetyków + voucher na Tor Kartingowy
3. Pamiątkowa statuetka + zestaw kosmetyków

Air Ride Battle
1. Pamiątkowa statuetka + klucz elektryczny do kół
2. Pamiątkowa statuetka + zestaw kluczy
3. Pamiątkowa statuetka + kosmetyki

Latająca Nakrętka
1. Pamiątkowa statuetka + klucz elektryczny do kół
2. Pamiątkowa statuetka + kosmetyki
3. Pamiątkowa statuetka + klucze

Wymiana koła na czas
1. Pamiątkowa statuetka + klucz elektryczny do kół
2. Pamiątkowa statuetka + zestaw kluczy
3. Pamiątkowa statuetka + klucze

Przeciąganie Wozu Bojowego Straży Pożarnej
1. Pamiątkowe statuetki + 6 zestawów kluczy Y
2. Pamiątkowe statuetki
3. Pamiątkowe statuetki

Rzut oponą
1. Pamiątkowa statuetka + zestaw kluczy
2. Pamiątkowa statuetka + klucze Y
3. Pamiątkowa statuetka + kosmetyki

Car Audio
1. Pamiątkowa statuetka
2. Pamiątkowa statuetka
3. Pamiątkowa statuetka
Nagrody niespodzianki od prowadzących konkurs

Sponsorzy i Partnerzy 12 VAG Nysa

1. AUTOFAB ---- https://autofab.pl/ --- https://www.facebook.com/Autofab-296463900562864/
2. OPONLINE - opony samochodowe ---- http://www.oponline.pl/ ---- https://www.facebook.com/oponlinepl/?fref=ts
3. AUTO-NAJEM Wypożyczalnia Samochodów ---- http://auto-najem.eu/---- https://www.facebook.com/autonajem/?fref=ts
4. PROFI-TURBO Wrocław ---- http://www.profiturbo.com.pl/ ---- https://www.facebook.com/ProfiTurboWroclaw/
5. VWGOLF.PL ---- http://forum.vwgolf.pl/
6. ZIELU AUTOMOTIVE ---- https://www.facebook.com/zielu.automotive/?fref=ts
7. ODJAZDOWE NAKLEJKI---- http://odjazdowenaklejki.pl/---- https://www.facebook.com/odjazdowenaklejki/
8. DB DRAG BOŻKÓW - Car Audio --- http://dbdragbozkow.pl/ --- https://www.facebook.com/DbDragBozkow?fref=ts
9. PROCARS SILESIA TEAM ----- https://www.facebook.com/SilesiaTeamGarage/
10. MONSTER SERWIS - serwis samochodowy ---- https://www.facebook.com/monsterserwis/ ---- http://www.monsterserwis.pl/
11. ANTYNAGAR ---- http://www.antynagar.pl/ ---- https://www.facebook.com/antynagar/
12. FM - Micha Się Cieszy ---- https://www.facebook.com/michasiecieszy/
13. WIATREO ---- https://www.facebook.com/wiatreo/


Ba.........................

;)

Awatar użytkownika
szawełło
Forum Master
Forum Master
Posty: 1086
Rejestracja: pn sie 17, 2009 19:48
Lokalizacja: Prudnik-opolskie

Re: 12 VAG NYSA 8-10 CZERWCA 2018

Post autor: szawełło » pt cze 01, 2018 22:50

Podczas 12 VAG NYSA zostaną przeprowadzone zawody Car-Audio które poprowadzi Team dB Drag Bożków oraz firma Hyc-Bas.

Pomiar będzie robiony profesjonalnym sprzętem do mierzenia poziomu ciśnienia akustycznego SPL-LAB lub TERM-LAB

http://dbdragbozkow.pl/pomiar-db

Robione będą dwa pomiary:
z własnego utworu lub na życzenie z naszego utworu
liczy się wyższy wynik.

Szykować sprzęt !!! :)

Udział w konkursie jest BEZPŁATNY !!!
Pomiary będą przeprowadzane podczas całej imprezy między godz. 11-17/18 (może ulec zmianie)
(Możliwy pomiar poza zawodami + ewentualne porady odnośnie sprzętu)

Za najlepsze wyniki: eleganckie puchary, cenne nagrody, dyplomy oraz drobne upominki :)

Sponsorami nagród jest Hyc-bas Car Audio Car Security Daniel Hyckowski​ oraz Team DB Drag Bożków.

www.hyc-bas.pl

Pozdrawiamy i zapraszamy !!!

Team dB Drag Bożków

www.dbdragbozkow.pl


Ba.........................

;)

Awatar użytkownika
szawełło
Forum Master
Forum Master
Posty: 1086
Rejestracja: pn sie 17, 2009 19:48
Lokalizacja: Prudnik-opolskie

Re: 12 VAG NYSA 8-10 CZERWCA 2018

Post autor: szawełło » pn cze 04, 2018 05:54

Dziękujemy wszystkim za udział w aukcjach na rzecz WOPR Nysa .
Dziękujemy wygranym Ania , Majster Heniek , Małpka , Client
Macie wielki
e :serce: :serce: :serce: :serce:
Do zobaczenia :)

Całość z licytacji będzie przekazana dla Ratowników WOPR którzy dbają o nasze bezpieczeństwo podczas odpoczynku nad Jeziorem Nyskim.
Dla Grupy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Nysie .
WOPR Nysa !

"By inni mogli żyć"

Obrazek


Ba.........................

;)

Zablokowany

Wróć do „Zloty i spoty”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość