12 VAG NYSA 8-10 CZERWCA 2018

Zloty, spoty, spotkania, imprezy... i wszystko co z nimi związane.

Moderatorzy: a-nitka, Meegi

Awatar użytkownika
szawełło
Forum Master
Forum Master
Posty: 1078
Rejestracja: pn sie 17, 2009 19:48
Lokalizacja: Prudnik-opolskie

12 VAG NYSA 8-10 CZERWCA 2018

Post autor: szawełło » pn gru 04, 2017 22:23

Obrazek

12 VAG Nysa 2018
Spotkanie Miłośników Aut z Grupy VAG na terenie Nyskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji położonym nad Jeziorem Nyskim (woj. opolskie)


W związku z ograniczoną ilością miejsc parkingowych na terenie ośrodka jest limit pojazdów jaki może uczestniczyć w Spotkaniu VAG Nysa .

Wjazd na spotkanie od 08.06.2018(piątek) od godziny 9.00 koniec imprezy 10.06.2018 ( niedziela).
Koszt auta + kierowca 90 zł , dodatkowy pasażer 20 zł .

Uwaga !
W tym roku 7 czerwca 2018 (czwartek) ośrodek będzie zamknięty !

W trakcie trwania spotkania będzie można skorzystać z punktów gastronomicznych i handlowych , zadaszonego grilla , toalet , dostępu do wody oraz z hamowni najazdowej .

Program 12 edycji Spotkania Miłośników aut z grupy VAG Nysa 2016 ( sobota )

11 VAG Nysa 2017

12.30 - Air Ride Battle
13.30 - Latająca Nakrętka
14.30 - Wymiana koła na czas
16.00 - Pokaz ratownictwa medycznego
17.00 - Przeciąganie Wozu Bojowego Straży Pożarnej
18.00 - Rzut oponą
19.00 - Najładniejsze Auto Spotkania – rozstrzygnięcie

Car Audio - Najgłośniejsze Auto Spotkania – konkurs w trakcie imprezy na stanowisku DB Drag Bożków
DJ zagra od godz. 20.00 w sobotę .
Występ Zespołu ROMPEY ok 22.00 :)

Sponsorzy i Partnerzy 12 VAG Nysa

1. AUTOFAB ---- https://autofab.pl/ --- https://www.facebook.com/Autofab-296463900562864/
2. OPONLINE - opony samochodowe ---- http://www.oponline.pl/ ---- https://www.facebook.com/oponlinepl/?fref=ts
3. AUTO-NAJEM Wypożyczalnia Samochodów ---- http://auto-najem.eu/---- https://www.facebook.com/autonajem/?fref=ts
4. PROFI-TURBO Wrocław ---- http://www.profiturbo.com.pl/ ---- https://www.facebook.com/ProfiTurboWroclaw/
5. VWGOLF.PL ---- http://forum.vwgolf.pl/
6. ZIELU AUTOMOTIVE ---- https://www.facebook.com/zielu.automotive/?fref=ts
7. ODJAZDOWE NAKLEJKI---- http://odjazdowenaklejki.pl/---- https://www.facebook.com/odjazdowenaklejki/
8. DB DRAG BOŻKÓW - Car Audio --- http://dbdragbozkow.pl/ --- https://www.facebook.com/DbDragBozkow?fref=ts
9. PROCARS SILESIA TEAM ----- https://www.facebook.com/SilesiaTeamGarage/
10. MONSTER SERWIS - serwis samochodowy ---- https://www.facebook.com/monsterserwis/ ---- http://www.monsterserwis.pl/
11. ANTYNAGAR ---- http://www.antynagar.pl/ ---- https://www.facebook.com/antynagar/
12. FM - Micha Się Cieszy ---- https://www.facebook.com/michasiecieszy/

12 VAG Nysa 8-10 06. 2018 teaser :)
https://rau3000.wixsite.com/mjfilm


Regulamin Spotkania Miłośników
Aut z Grupy VAG
12 VAG Nysa 8-10 czerwca 2018
1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników Spotkania Miłośników Aut z Grupy VAG na terenie Nyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skorochowie w dniach 08.06.2018 od godziny 9.00 do 10.06.2018 do godziny 14.00. ( w ciągu dalszym dokumentu „Spotkanie Miłośników Aut z Grupy VAG”. będzie nazywane „imprezą”.)
2. Wjazd na teren spotkania odbywać się będzie w dniach 08-10.06.2018 w godzinach 9.00 do 22:00. Wjechać mogą tylko osoby z przyznanym numerem wjazdowym i dowodem wpłaty za udział w spotkaniu. Uczestnik który uiścił wpłatę za spotkanie a z przyczyn losowych nie weźmie w nim udziału nie otrzyma zwrotu wpłaty . Obowiązuje zakaz sprzedaży wjazdówek drugim osobom .
3.Wjechać na teren ośrodka i rozstawić namiot mogą tylko uczestnicy mający przyznany numer wjazdowy (jedno auto = jeden namiot odpowiednio dwu lub trzy osobowy ). Przyznany numer wjazdowy uczestnik spotkania ma obowiązek umieścić w widocznym miejscu pojazdu i pozostawić do końca spotkania ,naklejkę na namiot otrzymaną na bramie wjazdowej po wpisaniu swojego numeru uczestnika oraz numeru rejestracyjnego auta przykleić w widocznym miejscu przy wejściu do namiotu . Namioty bez naklejki będą usuwane z terenu imprezy.
4. W dniach imprezy na teren ośrodka obowiązuje zakaz wjazdu aut dostawczych , busów , autobusów, kamperów , przyczep kampingowych oraz przyczep samochodowych .
5. Bezpłatny wjazd na teren ośrodka w czasie trwania imprezy mają tylko pracownicy, sponsorzy, właściciele domków ( podnajmujący domki uiszczają opłatę jak każdy uczestnik imprezy ) oraz osoby wskazane przez Organizatora .
6. Wjazd na teren spotkania osoby niepełnoletniej jest możliwy tylko z pełnoletnim opiekunem, który bierze za nią pełną odpowiedzialność. będą usuwane z terenu imprezy.
7. Na bramie wjazdowej każdy z uczestników otrzyma opaskę identyfikacyjną na rękę, którą ma obowiązek nosić do końca spotkania. Osoby bez opasek identyfikacyjnych będą usuwane z terenu imprezy .
8. Uczestnicy którzy uiścili wszelkie opłaty związane z pobytem na terenie spotkania i mają przyznany numer wjazdowy , mają prawo do przebywania na jego terenie także po zapadnięciu zmroku oraz do korzystania z przewidzianych atrakcji.
9. Za akceptację regulaminu przez każdego z uczestników uważa się zaakceptowanie go w internetowym formularzu zgłoszeniowym i przyjęcie go w formie pisemnej na bramie wjazdowej. Kierowca pojazdu zobowiązany jest do zaznajomienia z regulaminem osób mu towarzyszących.
10. Niedostosowanie się do Regulaminu skutkować będzie upomnieniem a w przypadku powtórzenia się sytuacji łamania regulaminu, wydaleniem z terenu spotkania bez prawa zwrotu poniesionych kosztów.
11. W przypadku zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu uczestników i osób postronnych , organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wezwania Policji lub innych służb porządkowych.
12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie urazy, których uczestnicy mogli doznać podczas trwania spotkania.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie oraz przebiegu spotkania bez podania przyczyny.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia. W tej sytuacji organizator nie będzie zobowiązany do odszkodowania lub rekompensaty wobec posiadacza biletu, poza zwrotem całości sumy, na jaką opiewał bilet na imprezę, która została odwołana.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłącznego reklamowania swoich sponsorów na terenie ośrodka w dniach imprezy , żadna firma ani osoba fizyczna nie może prowadzić w dniach imprezy akcji reklamowych w jakiejkolwiek formie bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora .
16. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie spotkania .
UWAGA: Na terenie spotkania i terenie przyległym obowiązują przepisy kodeksu ruchu drogowego.
17. Na terenie spotkania obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h.
Nakazuje się zachowanie szczególnej ostrożności oraz bezwzględny zakaz :
- jazdy samochodem po ośrodku po dotarciu do miejsca postoju
- niebezpiecznych manewrów samochodem
- “palenia gumy”
- „piłowania” silników do odcinki ,
- jazdy pod wpływem alkoholu,
- jazdy na dachu, masce, w bagażniku pojazdu,
- puszczania głośnej muzyki w godzinach nocnych.
Za nieprzestrzeganie regulaminu organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia kierowcy oraz pojazdu z terenu imprezy na koszt kierującego pojazdem.
- odholowanie pojazdu – 300zł,
- parking płatny – 150 zł/doba.
18. Jakakolwiek próba uruchomienia pojazdu mechanicznego przez osobę będącą pod wpływem alkoholu skutkować będzie natychmiastowym wezwaniem Policji . Dotyczy to sytuacji, kiedy osoba nietrzeźwa uruchamiając samochód spowodowałaby realne zagrożenie dla zdrowia i życia lub mienia pozostałych uczestników zlotu. W tym momencie za kryterium trzeźwości uznaje się wynik przenośnego komercyjnego i nie homologowanego testera trzeźwości powyżej 0,2 promila.
19. Zabrania się pod konsekwencjami zawartymi w pkt. 10 wnoszenia na teren spotkania narkotyków , dopalaczy i innych środków odurzających.
20. Uczestnicy winni zachować szczególną ostrożność w związku z obecnością na spotkaniu pojazdów mechanicznych. W miejscach wyznaczonych do prób sprawnościowych jest kategoryczny zakaz poruszania się osób nie biorących udziału w konkurencji.
21. W związku z klauzulą o „Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Komunikacyjnego”. Wyłączającą odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej oraz Auto Casco, za wszelkie szkody w mieniu wyrządzone przez pojazdy Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takiej sytuacji poszkodowany winien dochodzić swoich praw bezpośrednio u sprawcy szkody.
22. Uczestnicy mają prawo do wszelkiej pomocy ze strony Organizatorów związanej z formalnym pobytem na terenie spotkania .
23. Wszyscy uczestnicy spotkania zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń wydawanych przez Organizatorów spotkania lub Służby Porządkowe.
24. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania czystości w miejscu pobytu.
25. Uczestnicy przebywający na spotkaniu w towarzystwie zwierząt zobowiązani są do przestrzegania wszelkich wymaganych prawem środków bezpieczeństwa . Jednocześnie odpowiadają oni za wszelkie szkody wyrządzone przez podopiecznych.
26. Zabrania się pod konsekwencjami zawartymi w pkt 10 niniejszego Regulaminu naruszać nietykalność fizyczną innych uczestników spotkania jak i osób postronnych, a także dewastacji mienia ruchomego i nieruchomego, środowiska naturalnego w miejscu trwania spotkania. Za dewastację mienia sprawcy - wobec których istnieje uzasadnione podejrzenie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności przez Organizatora. Na partycypację w kosztach dewastacji uczestnik zgadza się dobrowolnie akceptując obowiązujący regulamin.
27. Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren spotkania jest równoznaczny z udzieleniem zgody Organizatorowi na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu osoby uczestnika w związku z imprezą . Uczestnik spotkania wyraża zgodę na nieodpłatne użycie jego wizerunku , głosu, wypowiedzi zarejestrowanych podczas nagrania imprezy w dowolnych formach tworzonych i emitowanych przez nadawców imprezy jak również w przygotowanych materiałach promocyjnych lub reklamowych.
Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas przebiegu imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego lub postępowania w sprawach o wykroczenia.
28.Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem pozostają w gestii interpretacji przez Organizatora spotkania.
29. Decyzja Organizatora jest decyzja ostateczną.
30. W przypadkach kwestii nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Szczególne postanowienia dotyczące konkurencji:
1. Każdy uczestnik prób sprawnościowych zobowiązany jest do bezwzględnego podporządkowania się osobom prowadzącym konkurencje pod rygorem pkt 10 niniejszego Regulaminu.
2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas konkurencji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z zawodów uczestnika , co do którego istnieje realne uzasadnienie że naruszył zasady niniejszego Regulaminu , a ustalenie ww. naruszenia nie jest możliwe w trybie natychmiastowym.
4. Uczestnictwo w zawodach jest dobrowolne i odbywa się na wyłączną odpowiedzialność uczestników.
5. W miejscu przeznaczonym do zawodów uczestników zawodów obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających pod rygorem wezwania Policji.
6. Uczestnicy konkurencji sprawnościowych nie mogą być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających pod rygorem pkt 10 niniejszego Regulaminu.
7. Wszelkie zażalenia dotyczące wyników prób sprawnościowych rozpatruje w trybie natychmiastowym trzyosobowa komisja i jej decyzje są ostateczne i nieodwołalne.

12 VAG Nysa 8-10 06. 2018 teaser :)
https://rau3000.wixsite.com/mjfilm

Ostatnio zmieniony ndz kwie 22, 2018 10:52 przez szawełło, łącznie zmieniany 25 razy.


Ba.........................

;)

Awatar użytkownika
talib9412
Nowicjusz
Nowicjusz
Posty: 14
Rejestracja: pn kwie 13, 2015 16:32
Lokalizacja: DTR Rościsławice, Oborniki Śląskie

12 VAG NYSA 8-10 CZERWCA 2018

Post autor: talib9412 » pn sty 15, 2018 23:23

Lecimy :pub:Awatar użytkownika
szawełło
Forum Master
Forum Master
Posty: 1078
Rejestracja: pn sie 17, 2009 19:48
Lokalizacja: Prudnik-opolskie

12 VAG NYSA 8-10 CZERWCA 2018

Post autor: szawełło » ndz sty 21, 2018 13:12

Obrazek


Ba.........................

;)

Awatar użytkownika
szawełło
Forum Master
Forum Master
Posty: 1078
Rejestracja: pn sie 17, 2009 19:48
Lokalizacja: Prudnik-opolskie

12 VAG NYSA 8-10 CZERWCA 2018

Post autor: szawełło » ndz sty 28, 2018 19:56

Obrazek


Ba.........................

;)

Awatar użytkownika
szawełło
Forum Master
Forum Master
Posty: 1078
Rejestracja: pn sie 17, 2009 19:48
Lokalizacja: Prudnik-opolskie

12 VAG NYSA 8-10 CZERWCA 2018

Post autor: szawełło » czw lut 08, 2018 22:09

Obrazek

12 VAG Nysa 8-10 czerwca 2018 :)
Spotkanie Miłośników Aut z Grupy VAG na terenie Ośrodka w Skorochowie położonym nad Jeziorem Nyskim (woj. opolskie)
Miejsce na którym odbędzie się impreza :
http://www.arn.nysa.pl/jezioro_nyskie" onclick="window.open(this.href);return false;

W związku z ograniczoną ilością miejsc parkingowych na terenie ośrodka jest limit pojazdów jaki może uczestniczyć w Spotkaniu VAG Nysa .

Rejestracja internetowa rozpocznie się pod koniec marca , będzie wcześniej dokładna informacja.

Wjazd na teren Spotkania od 08.06.2018 (piątek) od godziny 9.00 koniec imprezy 10.06.2018 ( niedziela) godzina 12.00 .
Koszt auta + kierowca 90 zł , każdy pasażer 20 zł , odwiedzający 5 zł ( opaska jednodniowa )

Uwaga !
W tym roku 7 czerwca (czwartek) ośrodek będzie zamknięty !

Prosimy nie dzwonić do Nyskiego Ośrodka Rekreacji nad Jeziorem Nyskim w sprawie noclegów , pięć domków które posiadają są wynajęte przez organizatorów .
Około 40 domków na terenie ośrodka jest prywatnych , nie mamy namiarów do właścicieli , zapraszamy do wyszukiwarki .
Noclegi Skorochów.
https://www.google.pl/search?source=hp&" onclick="window.open(this.href);return false; ... K8_k3FgJR0

W trakcie trwania spotkania będzie można skorzystać z punktów gastronomicznych i handlowych , zadaszonego grilla , toalet , dostępu do wody oraz z hamowni najazdowej .

DJ zagra od godz. 20.00 w sobotę .
Występ Zespołu ok 22.00

Program – Konkursy Spotkania wkrótce , przewidywane atrakcyjne nagrody zapraszamy do uczestnictwa :okej:

Zapraszamy sponsorów i wystawców :)


Ba.........................

;)

Awatar użytkownika
szawełło
Forum Master
Forum Master
Posty: 1078
Rejestracja: pn sie 17, 2009 19:48
Lokalizacja: Prudnik-opolskie

12 VAG NYSA 8-10 CZERWCA 2018

Post autor: szawełło » ndz lut 18, 2018 16:30

Obrazek
Obrazek

Sponsor 12 VAG Nysa 2018 !
OPONLINE już trzeci rok jest z nami na VAG Nysa :)

Szykujcie auta na konkurs
Najładniejsze Auto 12 VAG Nysa 2018 !

Firma oponline.pl ufundowała dla zwycięzcy konkursu
voucher na zakup opon za 1000 zł !

Zapraszamy do ich sklepu na pewno będziecie zadowoleni z zakupów .

http://www.oponline.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.facebook.com/oponlinepl/info/?tab=overview" onclick="window.open(this.href);return false;


Ba.........................

;)

Awatar użytkownika
szawełło
Forum Master
Forum Master
Posty: 1078
Rejestracja: pn sie 17, 2009 19:48
Lokalizacja: Prudnik-opolskie

Re: 12 VAG NYSA 8-10 CZERWCA 2018

Post autor: szawełło » śr lut 28, 2018 19:53

12 VAG Nysa 08-10.06.2018

Zapraszamy do rejestracji 1 kwietnia ( niedziela) od godziny 20.00

Często zadawane pytania w czasie rejestracji :
1. Osoby z zagranicy to nie są Polacy pracujący za granicami Naszego kraju.
2. Nie dostałem maila potwierdzającego - sprawdź folder SPAM lub INNE .
3. Niepełne podanie danych w rejestracji lub kłamliwych – konto zostało usunięte . 4. Nie dokończenie rejestracji do godziny 20.00 - 02.04.2018 – konto zostało usunięte.
5. Zmiana auta czy numerów rejestracyjnych będzie możliwa po zalogowaniu się na swoje konto do 25.05.2018.
6. Zmiana nazwiska , peselu będzie niemożliwa .
7. Informacja o wpłatach będzie podana po rejestracji. Wpłaty będą na konto - 90 zł . Jeżeli zarejestrowany uczestnik nie dokona wpłaty w wyznaczonym terminie zostanie natychmiast usunięty z listy uczestników.
8. Regulamin Spotkania dostępny na stronach i podczas rejestracji

Do zobaczenia na 12 VAG Nysa.
Ostatnio zmieniony pt kwie 06, 2018 10:51 przez szawełło, łącznie zmieniany 1 raz.


Ba.........................

;)

Awatar użytkownika
szawełło
Forum Master
Forum Master
Posty: 1078
Rejestracja: pn sie 17, 2009 19:48
Lokalizacja: Prudnik-opolskie

Re: 12 VAG NYSA 8-10 CZERWCA 2018

Post autor: szawełło » ndz mar 04, 2018 22:15

Obrazek

Załoga NMS która od pierwszych spotkań bawi się z Nami na VAG Nysa w tym roku startuje w rajdzie ZŁOMBOL .
Załoga NMS – Nocne Mary Squad Skodą Favorit przy wsparciu VAG Nysa w tym roku wystartuje w tym Charytatywnym Rajdzie .
Skodę wraz z Załogą zobaczycie na 12 VAG Nysa 2018 .
Fanpage Załogi - https://www.facebook.com/pg/Nocne-Mary- ... e_internal
Jeżeli chcesz wesprzeć wraz z Nami szlachetny cel zapraszamy :
Zbiórka pieniędzy Nocne Mary Squad na rzecz: ZŁOMBOL

Zbieramy na rzecz organizacji ZŁOMBOL , a każdy Twój datek , czy 5 zł czy 500 zł będzie się liczyć jak milion serc złotych .
Zbieramy na Śląskie i Opolskie domy dziecka.
100% uzbieranej kwoty przeznaczamy na wycieczki, rozwój osobisty i spełnienie marzeń wychowanków domów dziecka.
Co to jest Złombol ?
Złombol - https://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82ombol
https://www.facebook.com/ZLOMBOL/


Ba.........................

;)

Awatar użytkownika
szawełło
Forum Master
Forum Master
Posty: 1078
Rejestracja: pn sie 17, 2009 19:48
Lokalizacja: Prudnik-opolskie

Re: 12 VAG NYSA 8-10 CZERWCA 2018

Post autor: szawełło » czw mar 08, 2018 21:52

Obrazek

🚗🚗🚗12 VAG Nysa 08-10.06.2018 🚗 🚗🚗

Zapraszamy do rejestracji 1 kwietnia ( niedziela) od godziny 20.00

Film instruktażowy jest na fanpage VAG Nysa (filmy)

Często zadawane pytania w czasie rejestracji :
1. Osoby z zagranicy to nie są Polacy pracujący za granicami Naszego kraju.
2. Nie dostałem maila potwierdzającego - sprawdź folder SPAM lub INNE .
3. Niepełne podanie danych w rejestracji lub kłamliwych – konto zostało usunięte
4. Nie dokończenie rejestracji do godziny 20.00 - 02.04.2018 – konto zostało usunięte.
5. Zmiana auta czy numerów rejestracyjnych będzie możliwa po zalogowaniu się na swoje konto do 25.05.2018.
6. Zmiana nazwiska , peselu będzie niemożliwa .
7. Informacja o wpłatach będzie podana po rejestracji. Wpłaty będą na konto - 90 zł . Jeżeli zarejestrowany uczestnik nie dokona wpłaty w wyznaczonym terminie zostanie natychmiast usunięty z listy uczestników.
8. Regulamin Spotkania dostępny na stronach i podczas rejestracji

🚗🚗🚗Do zobaczenia na 12 VAG Nysa🚗🚗🚗


Ba.........................

;)

Awatar użytkownika
szawełło
Forum Master
Forum Master
Posty: 1078
Rejestracja: pn sie 17, 2009 19:48
Lokalizacja: Prudnik-opolskie

Re: 12 VAG NYSA 8-10 CZERWCA 2018

Post autor: szawełło » wt mar 13, 2018 10:31

"Auto-Najem" od pięciu lat sponsor i uczestnik VAG Nysa :)

Fundator nagród dla uczestników konkursów na 12 VAG Nysa .

Zapraszamy do korzystania z ich profesjonalnych usług .

Dziękujemy za wspaniałe lata z VAG Nysa :)

http://auto-najem.eu/

Wynajem samochodów:

Skoda Rapid TSI
VW Caddy Life 1,9 TDI
VW Caravelle 9-osób
VW Golf 7 Comfortline 1.4 TSI
Golf Sportsvan Automat
Seat Leon ST TDI
VW Up! Move Up!

Obrazek
Obrazek
Obrazek


Ba.........................

;)

Awatar użytkownika
szawełło
Forum Master
Forum Master
Posty: 1078
Rejestracja: pn sie 17, 2009 19:48
Lokalizacja: Prudnik-opolskie

Re: 12 VAG NYSA 8-10 CZERWCA 2018

Post autor: szawełło » czw mar 29, 2018 22:10

Obrazek


Ba.........................

;)

Awatar użytkownika
szawełło
Forum Master
Forum Master
Posty: 1078
Rejestracja: pn sie 17, 2009 19:48
Lokalizacja: Prudnik-opolskie

Re: 12 VAG NYSA 8-10 CZERWCA 2018

Post autor: szawełło » wt kwie 03, 2018 17:33

12 VAG Nysa 8-10 06. 2018 teaser :)
https://rau3000.wixsite.com/mjfilmBa.........................

;)

Awatar użytkownika
szawełło
Forum Master
Forum Master
Posty: 1078
Rejestracja: pn sie 17, 2009 19:48
Lokalizacja: Prudnik-opolskie

Re: 12 VAG NYSA 8-10 CZERWCA 2018

Post autor: szawełło » pt kwie 06, 2018 10:54

Obrazek

UWAGA !
Wpłaty będą przyjmowane do 12 kwietnia 2018 (data wpływu na nasze konto) po tej dacie wykreślamy wszystkich którzy nie wpłacili (to będzie uzależnione od dodatkowych zapisów).
Przed wpłatą proszę sprawdzić czy Wasze konto istnieje ;)
90 zł - auto z kierowcą (prosimy nie wpłacać innej kwoty)
Za dodatkowe osoby w aucie płatne przy wjeździe na ośrodek - 20 zł .
Zwrotów wpłat nie będziemy robić (pkt.2 Regulaminu).
Zmianę auta czy numeru rejestracyjnego można dokonać do 25.05 logując się na swoje konto , zmiana danych osobowych jest niemożliwa .
W tytule przelewu prosimy podać dane :
Przykład:
Nr wjazdowy – A 9999
Nr rej. - ONY 2018
Auto - VW GOLF 9
Poczta - jankowal@onet.pl
Imię i nazwisko - Jan Kowal ( jeżeli wpłata będzie robiona z innego konta niż zarejestrowany uczestnik )
Prosimy o pobranie pdf z potwierdzeniem operacji – przelewu oraz wydrukowaniem i zatrzymaniem do wglądu na Bramie Wjazdowej 12 VAG Nysa 2018
Dane do przelewu:
Nazwa odbiorcy : VAG
Numer konta : 83 1020 3668 0000 5502 0484 1344
Adres: ul.Wojska Polskiego 2/4
48-200 Prudnik


Ba.........................

;)

Awatar użytkownika
szawełło
Forum Master
Forum Master
Posty: 1078
Rejestracja: pn sie 17, 2009 19:48
Lokalizacja: Prudnik-opolskie

Re: 12 VAG NYSA 8-10 CZERWCA 2018

Post autor: szawełło » pt kwie 13, 2018 09:33

🚔🚖🚘Dziękujemy Wam wszystkim za rejestrację na 12 VAG Nysa 2018 .🚘🚖🚔
Dziękujemy za terminowe wpłaty .

Prosimy tych co się zarejestrowali a nie wpłacili (to po co się rejestrowali i tym samym blokowali miejsca innym) o kliknięcie "Rezygnacja" , chociaż tak nam ułatwicie pracę ;)
Listy wpłat zostaną sprawdzone do niedzieli .

Kolejna rejestracja odbędzie się we wtorek 17.04.2018 o godzinie 20.00 .
Zapraszamy :)

Bardzo prosimy o wydrukowanie lub napisanie na kartce A4 numeru wjazdowego i umieszczenie go w widocznym miejscu przed wjazdem na Ośrodek .
Przy wjeździe kierowca dostanie nalepkę na namiot .
Prosimy o wpisanie na niej swojego numeru wjazdowego i numeru rejestracji auta i przyklejeniu na namiot.

Wjechać na teren ośrodka i rozstawić namiot mogą tylko uczestnicy mający przyznany numer wjazdowy (jedno auto = jeden namiot odpowiednio dwu lub trzy osobowy ) . Przyznany numer wjazdowy uczestnik spotkania ma obowiązek umieścić w widocznym miejscu pojazdu i pozostawić do końca spotkania .
Bezpłatny wjazd na teren ośrodka w czasie trwania imprezy mają tylko pracownicy, sponsorzy, właściciele domków ( podnajmujący domki uiszczają opłatę jak każdy uczestnik imprezy ) oraz osoby wskazane przez Organizatora .

Organizator zastrzega sobie prawo do wyłącznego reklamowania swoich sponsorów na terenie ośrodka w dniach imprezy , żadna firma ani osoba fizyczna nie może prowadzić w dniach imprezy akcji reklamowych w jakiejkolwiek formie bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora .

Do zobaczenia na 12 VAG Nysa 2018 :)


Ba.........................

;)

Zablokowany

Wróć do „Zloty i spoty”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość